Επιτραπέζιες συσκευασίες ελαιολάδου για εστιατόρια νεός κανονισμός

05/29/2020

       Κανονισμός 

  • Το ελαιόλαδο το οποίο χρησιμοποιείται από τον εκάστοτε πελάτη στο τραπέζι ως συμπλήρωμα (κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα) θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένη μη επαναγεμιζόμενη συσκευασία ή σε συσκευασία μιας χρήσης, η οποία θα αναγράφει τις απαιτούμενες επισημάνσεις από τον παραγωγό σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και δεν θα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί από επόμενο πελάτη. Εφόσον ζητηθεί από άλλο πελάτη θα πρέπει ο περιέκτης να είναι σφραγισμένος. Το συγκεκριμένο σφραγισμένο ελαιόλαδο μπορεί να χρεώνεται στον πελάτη, εφόσον το επιθυμεί ο εστιάτορας και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναγράφεται και στον τιμοκατάλογό του. Μάλιστα, για την αποτελεσματική εφαρμογή της διάταξης προβλέπεται και αυστηρό πρόστιμο, ύψους 500 ευρώ, ανά παράβαση.


*Η εταιρεία μας διαθέτει τις απαιτούμενες συσκευασίες ελαιολάδου σύμφωνες με την νέα νομοθεσία, επικοινωνίστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Σοφ. Βενιζέλου 104, Αγιοι Αναργυροι 13561 (+30) 694 095 9964    © 2020 ELEONES KOLOKOTRONI. All rights reserved.
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started